Trainingen

30-4 Nieuws

Beste Allemaal,

 

Hopelijk is en blijft iedereen gezond. Zoals jullie ongetwijfeld weten zijn de lockdown maatregelen een beetje versoepeld. Hierdoor mag er weer getraind worden. Echter, dit is wel gebonden aan een flink aantal voorwaarden. Allereerst de inmiddels bekende algemene corona voorschriften, voor de volledigheid en met name zorgvuldigheid hieronder nogmaals opgesomd:

 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• douche thuis en niet op de sportlocatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

Naast bovengenoemde voorschriften heeft de KNHB een specifiek hockey-protocol opgesteld met specifieke voorschriften ten aanzien van de hockeytraining, te weten de volgende:

 

De KNHB vraagt de verenigingen nadrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden die op dit moment gelden in de actuele 1,5 meter sportsamenleving.

 

Om de veiligheid te kunnen garanderen voor de groep mensen die 1,5m afstand moeten houden (iedereen vanaf 13 jaar), gelden er beperkingen in het aantal begeleiders op een veld/spelersgroep. Een combinatie van een jongere plus volwassen begeleider is mogelijk, maar beperk de aantallen waar mogelijk.

o Tot en met 12jaar:

o Per spelersgroep van 1-7 personen, max 1 begeleider;

o Per spelersgroep van 8-14 personen, max 2 begeleiders;

o Per spelersgroep van 15-21 personen, max 3 begeleiders;

o Per spelersgroep van meer dan 21 personen, max 4 begeleiders.

o 13 tot en met 18jaar–maximaal 28 spelers per veld:

o Per spelersgroep van 1-7 personen, max 1 begeleider;

o Per spelersgroep van 8-14 personen, max 2 begeleiders; o Per spelersgroep van 15-21 personen, max 3 begeleiders; o Per spelersgroep van 22-28 personen, max 4 begeleiders.

 

Gemeenschappelijk gebruik trainingsmaterialen:

o Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon

o Er wordt getraind zonder hesje, vraag spelers daarom een donker en een licht shirt

mee te nemen

o Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld

o Ballen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de stick aan

o Ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pilonnen wordt alleen door trainer aangeraakt

o De Corona-verantwoordelijke verzorgt met handschoenen voor distributie van het

trainingsmateriaal over de velden

o Materiaal wordt aan het eind van de trainingsblok/dag gedesinfecteerd door Corona-

verantwoordelijke

o Alleen gebruik maken van eigen keepersspullen, indien een keeper hierover beschikt.

Anders zonder keeper trainen.

 

Wanneer het RIVM toestemming geeft de nu geldende richtlijnen (en protocollen) te verruimen, brengt de KNHB haar verenigingen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

 

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen zich houdt aan de maatregelen van het RIVM, het algemene sport- en dit specifieke hockeyprotocol. Op die manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we zo snel als veilig mogelijk is weer toegroeien.

 

Binnen HCSO zijn we druk bezig om de kinderen weer veilig te kunnen laten sporten. Maar daar is meer voor nodig dan alleen maar het openstellen van het veld. Wij doen er alles aan om dit, in goed en nauw overleg met de Gemeente Stadskanaal zo snel als het kan en verantwoord is, mogelijk te maken. Wij houden jullie op de hoogte!

 

het bestuur,

 
30-4-2020 Algemeen